Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Email : info@trekdropsmeerkaas.nl    
Telefoon : Jop Trekdrop 06.24.685.931  
    Klaas Smeerkaas 06.24.774.124  
Adres : Gildstraat 176    
    3572 EV Utrecht    

Hopelijk tot snel, de groenten en tot sinas,